Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
http://www.przedszkole8bytom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- brak alternatywnych opisów zdjęć,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest P. Patrycja Bryjak, P. Anna Szewczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 787-51-51
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu mieści się w budynku dwupiętrowym w wolnostojącej kamienicy z początku XX wieku na posesji przy ulicy Wrocławskiej 44, położonej w centrum miasta Bytom. Dojazd do placówki jest z drogi publicznej - ulicy Wrocławskiej. Teren placówki jest ogrodzony. Przedszkole jest zamykane, a na zewnątrz umieszczony jest dzwonek.

Przedszkole posiada własny parking- kilka miejsc postojowych. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przedszkola jest 3-kondygnacyjny ze schodami, występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych np. brak windy, podjazdów, pochylni, brak odpowiednich szerokości drzwi.

Na teren placówki jest możliwość wstępu z psem asystującym.

W placówce są nauczyciele posługujący się językiem migowym (surdopedagodzy) oraz tyflopedagodzy.

 Istnieje możliwość zmiany ustawień kontrastu oraz wielkości czcionki na stronie www placówki.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności