Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Informacja

Informujemy, iż uruchomiono w Bytomiu w ramach struktur Przychodni Lekarskiej Szombierki - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Przychodnia Lekarska Szombierki
41-907 Bytom, Orzegowska 52a

Kontakt:

Tel. 32 281 97 94, 32 810 11 76, 32 810 11 75
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

 

 

Petycja

Przedstawiamy Państwu petycję z dn 27.04.2020 dotyczącą zdalnego mierzenia temperatury ciała, treść dokumentu przedstawiamy poniżej. Niniejsza Petycja zostanie załatwiona do 27.07.2020r.

Petycja_termowizjer


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr8 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący, że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a  umożliwiających dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję. Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych."


Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 informuje, iż placówka w okresie wakacyjnym będzie miała dyżur w terminie: 1.07-14.08.2020r. W terminie 24.08-28.08.2020 w godzinach 9:00-11:00 będą odbywać się tylko zajęcia z dziećmi w ramach adaptacji nowoprzybyłych dzieci.

Ze względu organizacyjnych proszę pamiętać, iż zapisy dzieci na wakacje są możliwe tylko do 15.06.2020r dla dzieci, których rodzice/opiekunowie nie zalegają z płatnościami za pobyt/wyżywienie.


UWAGA RODZICE PILNE!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W BYTOMIU
W NAWIĄZANIU DO INFORMACJI, KTÓRE POJAWIŁY SIĘ W MEDIACH O MOŻLIWOŚCI OTWARCIA PRZEDSZKOLI 06.05.2020r. ORAZ W OCZEKIWANIU NA DECYZJĘ ORGANU PROWADZĄCEGO, A MAJĄC NA UWADZE ZDROWIE PAŃSTWA DZIECI I WASZYCH RODZIN, A TAKŻE WYSOKI STOPIEŃ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W MIEŚCIE BYTOM,
ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O INFORMACJE ZWROTNE POPRZEZ KONTAKT Z WYCHOWAWCAMI GRUP I ODPOWIEDŹ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

1) CZY ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO POSŁAĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA I JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIĆ, ŻE NIE ZARAZI NIKOGO COVID-19?
2) ILE OSÓB U PAŃSTWA W RODZINIE PRACUJE? (NIE DOTYCZY PRACY ZDALNEJ).

INFORMUJEMY, IŻ NIE GWARANTUJEMY, ŻE DZIECKO PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU NIE ZARAZI SIĘ COVID-19.Pilne!

DRODZY RODZICE!

ZGODNIE Z DECYZJĄ PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
ORAZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA
ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WASZE I WASZYCH DZIECI,
12 i 13 MARCA br. TO DNI, W KTÓRYCH W PRZEDSZKOLACH
NIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE,
A JEDYNIE DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE;

OD PONIEDZIAŁKU, 16 MARCA br. WYCHOWANKOWIE NIE PRZYCHODZĄ DO PRZEDSZKOLI.

Rodzicu,
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS;

-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje udostępniane na stronie internetowej przedszkola przez dyrektora placówki.


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności