Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu - kilka słów o nas

przedszkole 8 bytom Dx

          Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 mieści się w centrum miasta przy ulicy Wrocławskiej 44 w pobliżu Parku Miejskiego im. F. Kachla. Jest czynne od godz. 6.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku. Dyrektorem przedszkola jest Pani Beata Hasek. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z gminy Bytom, w tym od ponad 25 lat w ramach integracji dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku, z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężeniami. Prowadzimy zajęcia w ramach kształcenia specjalnego (zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne) oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Od 1 września do przedszkola uczęszczać będą dzieci od 3 - 7 lat oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku oraz spełniają kryteria rekrutacyjne. Przedszkole posiada 6 sal zajęć, gabinety specjalistyczne, salę terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej oraz duży, ogród z placami zabaw. Grupy integracyjne liczą 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Oferujemy wyżywienie zróżnicowane, kolorowe, dostosowane do wieku dzieci. Posiłki komponowane są z naturalnych składników bez użycia konserwantów spożywczych, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia - zawsze smacznie i zdrowo.

W przedszkolu praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego, programy profilaktyczne i wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. W czasie zajęć grupowych i indywidualnych wprowadzane są elementy pedagogiki montesoriańskiej, Wygotskiego oraz elementy metod Glena-Domana, Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, M. Bogdanowicz, W. Sherborne, B. Strausse, C. Orffa, R. Labana,  i wiele innych. Każde z dzieci jest diagnozowane indywidualnie. W wyniku analiz osiągnięć dzieci podejmuje się: planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, Indywidualnych Programów Wczesnego Wspomagania, kierunków pracy z dzieckiem zdolnym, kierunków pracy indywidualnej z dzieckiem osiągającym słabsze wyniki w diagnozie.

Przedszkole zapewnia bardzo dobre przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez min. naukę czytania, ćwiczenia warunkujące rozwój kompetencji językowych, w tym naukę języka angielskiego, kompetencji matematycznych, cyfrowych, w zakresie nauk przyrodniczych, kompetencji społecznych, w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie tworzenia i rozumienia informacji oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Przedszkole dba o rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez regularny kontakt ze sztuką, wycieczki min. do muzeum, teatru, kina, udział w zabawach muzycznych, plastycznych, sportowych, a także udział w konkursach.

Regularnie uczestniczymy w zajęciach edukacyjnych oferowanych przez instytucje kulturalne i np. bibliotekę, mini arboretum  przy Parku Miejskim na terenie naszego miasta. Od wielu lat współpracujemy z PSSE, BCK, Policją
w Bytomiu przy realizacji projektów dla dzieci i rodziców. 

Uczymy również praktycznych umiejętności takich jak właściwa reakcja na sytuację zagrożenia, ewakuację poprzez organizację ćwiczeń symulacyjnych, umiejętność samodzielnego przygotowania  posiłku itp.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe, takie jak: spotkania adaptacyjne "Klub Malucha” - cykl zajęć dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola organizowanych w ostatnim tygodniu wakacji. W czasie dni adaptacyjnych rodzice mają możliwość spotkania z wychowawcami oraz wzięcia udziału w warsztatach z psychologiem, logopedą lub innymi specjalistami w zależności od potrzeb.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych i twórczych nauczycieli posiadających szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, pedagogiki specjalnej, psychologii, terapii pedagogicznej, arteterapii, logopedii
i neurologopedii, fizjoterapii i Integracji Sensorycznej.

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu:

gromada zuchowa "Tygryski" (online)

Realizacja dodatkowych kółek zainteresowań została wstrzymana.

STATUT PRZEDSZKOLA


 

Grupy w roku szkolnym 2022/2023

Grupy przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022:

Kropelki

wychowawca: Edyta Goczoł, Anna Drozdek - Woźniak

nauczyciel wspomagający: Patrycja Bryjak

pomoc wychowawcy: Barbara Pijet

Jagódki

wychowawca: Anna Szewczyk, Jolanta Barlik - Szczurek

nauczyciel wspomagający: Kinga Mateja

pomoc wychowawcy: Jolanta Jakubowska

Biedronki

wychowawca: Jessica Krist - Kołek, Beata Hasek

nauczyciel wspomagający: Maja Grochowska

Gwiazdki

wychowawca: Barbara Musiał, Marta Cielecka

nauczyciel wspomagający: Anna Ledwoch

Jeżyki

wychowawca: Ewelina Kuras, Joanna Kulawik

nauczyciel wspomagający: Beata Brzytwa

Leśne duszki

wychowawca:  Małgorzata Szypulska, Karina Dragon

nauczyciel wspomagający: Beata Urbaniak

 


Kadra przedszkola

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zdrowych, jak też niesłyszących, głuchych na pograniczu normy intelektualnej, z upośledzeniem  mowy,  słabowidzących
i  niewidomych,  ze  sprzężoną niepełnosprawnością zgrupowanych według zbliżonego wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

Przedszkole  zatrudnia wykwalifikowanych i pełnych entuzjazmu nauczycieli posiadających szeroką wiedzę
z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii pedagogicznej, arteterapii.


Czytaj więcej: Kadra przedszkola

Innowacje

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszym przedszkolu: 

1. Innowacja pedagogiczna "Poznajemy instrumenty muzyczne"

2. Innowacja pedagogiczna "Mali odkrywcy - zabawy badawcze przedszkolu"

3. Innowacja pedagogiczna "Mali odkrywcy"

4. Innowacja pedagogiczna "Ósemka dla rodziców"

5. Innowacja pedagogiczna "Wierszyki utrwalające głoski szumiące"

6. Innowacja pedagogiczna "Z muchą Fefą przez świat"

7. Innowacja pedagogiczna "Emocja - międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży"

8. Innowacja pedagogiczna "Teatr jest wśród nas"

9. Innowacja pedagogiczna "Lubię ruch więc ćwiczę jak zuch"

10. Innowacja pedagogiczna "Mali programiści"

11. Kontynuacja innowacji zuchowej - gromada zuchowa "Tygryski"

12. Kontynuacja pedagogiczna "Migamy, mówimy, jesteśmy razem"

13. Innowacja pedagogiczna "Wiosna pełna ekperymentów"

14. Innowacja programowo - metodyczna "Z animacją w świat emocji"

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności