Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu - kilka słów o nas

przedszkole 8 bytom Dx

          Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 mieści się w centrum miasta przy ulicy Wrocławskiej 44 w pobliżu Parku Miejskiego im. F. Kachla. Jest czynne od godz. 6.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z gminy Bytom, w tym od ponad 25 lat w ramach integracji dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku, z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnościami intelektualnymi i sprzężeniami. Prowadzimy zajęcia w ramach kształcenia specjalnego (zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne) oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Od 1 września do przedszkola uczęszczać będą dzieci od 3 - 7 lat oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku oraz spełniają kryteria rekrutacyjne. Przedszkole posiada 6 sal zajęć, gabinety specjalistyczne, salę terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej oraz duży, ogród z placami zabaw. Grupy integracyjne liczą 20 dzieci w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Oferujemy wyżywienie zróżnicowane, kolorowe, dostosowane do wieku dzieci. Posiłki komponowane są z naturalnych składników bez użycia konserwantów spożywczych, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia - zawsze smacznie i zdrowo.

W przedszkolu praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego, programy profilaktyczne i wspomagające prawidłowy rozwój dziecka. W czasie zajęć grupowych i indywidualnych wprowadzane są elementy pedagogiki montesoriańskiej, Wygotskiego oraz elementy metod Glena-Domana, Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, M. Bogdanowicz, W. Sherborne, B. Strausse, C. Orffa, R. Labana,  i wiele innych. Każde z dzieci jest diagnozowane indywidualnie. W wyniku analiz osiągnięć dzieci podejmuje się: planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, Indywidualnych Programów Wczesnego Wspomagania, kierunków pracy z dzieckiem zdolnym, kierunków pracy indywidualnej z dzieckiem osiągającym słabsze wyniki w diagnozie.

Przedszkole zapewnia bardzo dobre przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez min. naukę czytania, ćwiczenia warunkujące rozwój kompetencji językowych, w tym naukę języka angielskiego, kompetencji matematycznych, cyfrowych, w zakresie nauk przyrodniczych, kompetencji społecznych, w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie tworzenia i rozumienia informacji oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Przedszkole dba o rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez regularny kontakt ze sztuką, wycieczki min. do muzeum, teatru, kina, udział w zabawach muzycznych, plastycznych, sportowych, a także udział w konkursach.

Regularnie uczestniczymy w zajęciach edukacyjnych oferowanych przez instytucje kulturalne i np. bibliotekę, mini arboretum  przy Parku Miejskim na terenie naszego miasta. Od wielu lat współpracujemy z PSSE, BCK, Policją
w Bytomiu przy realizacji projektów dla dzieci i rodziców. Oprócz tego realizujemy autorskie projekty np.: "Pudełko emocji” – projekt arteterapeutyczny, "Moja strefa bezpieczeństwa" oraz wiele innych rozwijających zainteresowania i potrzeby dzieci.

Uczymy również praktycznych umiejętności takich jak właściwa reakcja na sytuację zagrożenia, ewakuację poprzez organizację ćwiczeń symulacyjnych, umiejętność samodzielnego przygotowania  posiłku itp.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe, takie jak: spotkania adaptacyjne "Klub Malucha” - cykl zajęć dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola organizowanych w dwóch cyklach: wiosną oraz w ostatnim tygodniu wakacji. W czasie dni adaptacyjnych rodzice mają możliwość spotkania z wychowawcami oraz wzięcia udziału w warsztatach z psychologiem, logopedą lub innymi specjalistami w zależności od potrzeb.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych i twórczych nauczycieli posiadających szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, pedagogiki specjalnej, psychologii, terapii pedagogicznej, arteterapii, logopedii
i neurologopedii, fizjoterapii i Integracji Sensorycznej.

Zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu:

gromada zuchowa "Tygryski"

kółko plastyczne

kółko gier planszowych

kółko muzyczno-taneczne

gimnastyka korekcyjna
zajęcia z psychologiem


Grupy w roku szkolnym 2019/2020

Grupy przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021:

Biedronki

wychowawca: Monika Kocot, Patrycja Rutkowska

nauczyciel wspomagający: Maja Grochowska

pomoc wychowawcy: Barbara Pijet

Gwiazdki

wychowawca: Barbara Musiał, Patrycja Rutkowska

nauczyciel wspomagający: Anna Ledwoch

pomoc wychowawcy: Jolanta Jakubowska

Krasnoludki

wychowawca: Ewelina Kuras, Joanna Kulawik

nauczyciel wspomagający: Beata Urbaniak

Leśne duszki

wychowawca: Jolanta Adamus - Wyżgolik, Małgorzata Szypulska

nauczyciel wspomagający: Malwina Galwas

Chmurki

wychowawca: Edyta Goczoł, Patrycja Bryjak

nauczyciel wspomagający: Kinga Lipińska

Rybki

wychowawca: Anna Szewczyk,Kinga Mateja

nauczyciel wspomagający: Agnieszka Respondek 

 


Kadra przedszkola

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zdrowych, jak też niesłyszących, głuchych na pograniczu normy intelektualnej, z upośledzeniem  mowy,  słabowidzących
i  niewidomych,  ze  sprzężoną niepełnosprawnością zgrupowanych według zbliżonego wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

Przedszkole  zatrudnia wykwalifikowanych i pełnych entuzjazmu nauczycieli posiadających szeroką wiedzę
z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii pedagogicznej, arteterapii.


Czytaj więcej: Kadra przedszkola

Innowacje

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ -Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.
Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności.


Czytaj więcej: Innowacje

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności