Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy w formie posiłku (dożywiania) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że zmieniła się uchwała w ramach nieodpłatnej pomocy, obecnie obowiązuje uchwała nr LXXIV/955/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc w formie posiłku (dożywiania) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu może zostać przyznana zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1.200,00 zł (tj. 600,00 zł x 200%) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 w/wym ustawy tj. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Uroczysty Apel

Z okazji Święta 1 Maja jak co roku w naszym przedszkolu odbył się uroczysty Apel w ramach  projektu "Przedszkole Patriotów". Dzieci z grupy "Leśne duszki" oraz "Jeżyki" zaprezentowały wspaniałe przedstawienie patriotyczne. Przedszkolaki ubrane w galowe stroje ozdobione kotylionami w barwach ojczystych z powagą i dumą odśpiewały hymn państwowy. Dzieci wykazały się dużą wiedzą z zakresu znajomości symboli narodowych.
flaga2023
flaga20232

#mojaflaga

2 maja obchodzimy Dzień Flagi, który został ustanowiony w 2004 roku. Z tej okazji zapraszamy Państwa do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji i zachęcenia mieszkańców miast i gmin do wywieszenia 2 maja polskiej flagi, zrobienia zdjęcia z Biało-Czerwoną i opublikowania go w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga

YouTube: https://youtu.be/4uR1jDoNZcI
Facebook: https://www.facebook.com/niepodlegla1918/posts/pfbid02WC7bbx3XuMHDnMfAW73xzbASAW9dVeq7DAUSHoAPVcpCStdZAw4JmdEsUPjeyT1cl
Twitter: https://twitter.com/niepodlegla/status/1651099033748815872
Instagram: https://www.instagram.com/reel/CrfdsFQoBRr/?utm_source=ig_web_copy_link

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/mojaflaga-2023-swietujmy-razem-dzien-flagi-rp/

obraz 2023 04 27 110251287


 

Informacja od Dyrektora dotycząca dyżuru wakacyjnego

Dyrektor Przedszkola informuje, że w okresie wakacyjnym przedszkole będzie dostępne dla dzieci rodziców pracujących od 01.07.2023 do 11.08.2023.   Przerwa wakacyjna przewidziana jest w terminie: 14.08-31.08.2023r. Natomiast wzorem lat ubiegłych organizowane będą obowiązkowe dni adaptacyjne dla nowoprzybyłych dzieci w terminie 28.08-31.08.2023 w godz. 9.00-11.00.

ZARZĄDZENIE NR 32/23 PREZYDENTA BYTOMIA dotyczące dyżuru wakacyjnegoPrzedszkolny konkurs "Z kukiełkami w świat baśni"

 

Rozstrzygnięto przedszkolny konkurs "Z kukiełkami w świat baśni".

Konkurs miał na celu:

- rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dziecięcą;

- propagowanie idei czytania wśród dzieci;

- rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych;

- rozwijanie umiejętności projektowania i wykonania przestrzennych form plastycznych;

- wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu z rodziną;

 

Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny, wyróżniały się kreatywnością, pracochłonnością praz starannością wykonania.

Prace oceniło jury w składzie:

Beata Hasek - dyrektor przedszkola

Beata Brzytwa

Marta Cielecka

 

Nagrody przyznano:

I miejsce - Iga Łukasiewicz "Kropelki"

II miejsce - Kamil Jeleń "Kropelki"

III miejsce Michalina Cziba "Leśne Duszki"

konkurskuk


II edycja ogólnopolskiej ogrodniczej akcji edukacyjnej #ZDROWOROSNA – bezpłatne zestawy dla przedszkolaków od W. Legutko

W trosce o zdrowie i edukację proekologiczną powstała ogólnopolska ogrodnicza akcja edukacyjna #ZDROWOROSNA skierowana do dzieci. Przyświeca jej idea propagowania uprawy własnych warzyw i ziół bez wykorzystywania środków chemicznych, a co za tym idzie zachęcenie do zabawy w ogrodników. Dzięki kreatywnym zajęciom organizowanym w placówkach edukacyjnych, dzieci wkraczają w świat ogrodnictwa pełnego wielu ciekawostek. Otwierając tym samym przed dziećmi nowe horyzonty przyrodnicze, które zachęcają do dalszej wspólnej zabawy.

W maju przedszkolaki, dzięki zabawie w wysiew koperku z pakietami będą mogły świetnie się bawić i wykazać jako „opiekunowie” własnych roślin. Z zestawem #ZDROWOROSNA. Firma W. Legutko zadbała o specjalne materiały szkoleniowe i filmy edukacyjne, oraz bezpłatne pakiety dla każdego dziecka.

Brown Vegan Recipe Pinterest Graphic


 

Zachęcamy do udziału w konkursie ekologicznym "Wyprawa w morskie głębiny"

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Organizator: Anna Ledwoch, Monika Żurecka, Marta Cielecka z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 8 w Bytomiu.
2. Cele konkursu:
- zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
- propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
- wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
- upowszechnianie inicjatyw twórczych.
3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-7 lat) wraz z rodzicami z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 8 w Bytomiu.
4. Techniki prac:
- praca przestrzenna- wykonane z materiałów recyclingowych i plastycznych różnego rodzaju, o wymiarach nieprzekraczających 30 cm. wysokości.
5. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą dane: imię i nazwisko, wiek, nazwę grupy oraz tytuł pracy.
6. Warunki oceny:
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora;
Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
- zgodność z tematem konkursu,
- atrakcyjność i oryginalność,
- poziom artystyczny,
- estetykę wykonania,
- dobór środków przekazu treści.
7. Terminy:
Ogłoszenie konkursu – 17 kwietnia 2023 r.,
Składanie prac konkursowych - od 20 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r.,
Ogłoszenie wyniku konkursu oraz wręczenie nagród – 18 maja 2023 r.,
Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych I (3-4 latki) i II (5-7 latki).
8. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celu ich szerszej popularyzacji.
Aktualne informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.przedszkole8bytom.pl.

341389473 1268083574131454 951322186871844554 n


Zapraszamy na dzień otwarty w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Informujemy o dniu otwartym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu,

który odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Po krótkim koncercie połączonym z prezentacją instrumentów będzie można:

- wziąć udział w lekcjach otwartych,

-skonsultować się z nauczycielami,

-zwiedzić szkołę,

- uzyskać informacje o warunkach rekrutacji.

Na zakończenia zaprosimy dzieci do wspólnej zabawy. Na każdego czeka skromny upominek.

plakat 2022 2023


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności