Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Petycja

Przedstawiamy Państwu petycję z dn 27.04.2020 dotyczącą zdalnego mierzenia temperatury ciała, treść dokumentu przedstawiamy poniżej. Niniejsza Petycja zostanie załatwiona do 27.07.2020r.

Petycja_termowizjer


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr8 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący, że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a  umożliwiających dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję. Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych."


DRODZY UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE, DRODZY NAUCZYCIELE

poradnia

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią zostały zawieszone zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.z rosnącym zagrożeniem epidemią zostały zawieszone zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. 

Spowodowało to pewne ograniczenia, ale nie całkowite zawieszenie pracy poradni. Część zadań Poradni prowadzonych jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nie możemy się spotkać osobiście, nie możemy prowadzić terapii oraz innych zajęć, ale staramy się Wam pomóc w inny sposób.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową www.ppp.bytom.pl, gdzie systematycznie zamieszczamy ważne informacje, porady, pomysły (zakładka w górnym menu: Materiały terapeutyczne…).

Znajdziecie tam między innymi porady, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie, jak przetrwać kryzys w domu, co robić z dzieckiem w domu, jak się bawić kreatywnie, na czym polega efektywna nauka, jak ćwiczyć koncentrację, co to jest dysleksja i wiele, wiele innych. W kąciku logopedycznym czekają pomysły na ciekawe ćwiczenia rozwijające wymowę, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe. Znajdzie się też kilka porad dla samych rodziców, aby przetrwać ten trudny czas. Ósmoklasistów zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem „Jak dobrze wybrać szkołę?”. (zakładka na lewej stronie na stronie głównej).

Jednocześnie przypominamy, że cały czas nasi specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi) zapraszają do korzystania ze wsparcia poprzez PORADNICTWO INTERNETOWE (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Piszcie do nas, żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Do zobaczenia po…

Pracownicy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

Tel. 32 281 94 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Uwaga! Oto wyniki KONKURSU EKOLOGICZNEGO pt. „Wiosenne kwiaty widziane oczami dziecka”

1 miejsce – KLAUDIA GOSŁAWSKA gr Rybki

Klaudia G2

2 miejsce – AMELIA CHLAPIK gr Misie

Amelka

2 miejsce – MATEUSZ JEZIORSKI gr Misie

Mateusz J2

3 miejsce- ANNA JANKOWICZ gr Gwiazdki

Anna J2

3 miejsce- KAMIL KUNICKI gr Misie

Kamil K2

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom za przesłane dzieła i włożoną w nie pracę. Ocenie podlegała samodzielność wykonania pracy, poziom artystyczny, oryginalność i estetyka wykonania oraz zgodność z tematem.

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone po powrocie do stacjonarnej pracy Przedszkola.

Organizatorki: Anna Ledwoch, Barbara Musiał i Monika Żurecka


Szanowni Państwo!

Mimo ogłoszonego stanu epidemii, nie zostały zawieszone terminy rekrutacji.
Stosując się do zaleceń MEN i MZ prosimy, by kwestionariusze wydrukowane wraz
z załącznikami umieszczonymi w koszulce lub kopercie przynosić
do Przedszkola w godzinach 9:00-11:00
i umieszczać w wyznaczonym przez pracownika miejscu na przedsionku placówki.

Dokumenty będą weryfikowane pod względem poprawności.
W razie jakichkolwiek błędów i innych spraw będziemy kontaktować sie telefonicznie.


UWAGA RODZICE!!!

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej apelujemy,
aby nie wysyłać dzieci przeziębionych i chorych do przedszkola.


Informujemy, że przedszkole przedsięwzięło stosowne kroki dotyczące zaostrzenia zasad higieny
(stosowanie płynów odkażających, mydła antybakteryjnego).


Informujemy również, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola
należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

W przypadku wątpliwości proszę zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 - czynne całodobowo.


UWAGA!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO
NR 8 W BYTOMIU INFORMUJE:
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 (KORONAWIRUSA) INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 11.03.2020r.,
PODCZAS PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA,
BĘDZIE MIERZONA TEMPERATURA CIAŁA TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM.
DZIECI, KTÓRYCH TEMPERATURA WYNOSIĆ BĘDZIE 38ºC BĄDŹ WIĘCEJ,
BĘDĄ ODSYŁANE DO DOMU.

DZIAŁANIA TE PODEJMOWANE SĄ W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA DZIECI.


UWAGA RODZICE!!!

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej apelujemy,
aby nie wysyłać dzieci przeziębionych i chorych do przedszkola.


Informujemy, że przedszkole przedsięwzięło stosowne kroki dotyczące zaostrzenia zasad higieny
(stosowanie płynów odkażających, mydła antybakteryjnego).


Informujemy również, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola
należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

W przypadku wątpliwości proszę zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 - czynne całodobowo.


Szanowni Rodzice!

 Informujemy, iż z dniem 1 września 2020r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

będzie miała nową siedzibę:
pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom.


3 kroki do rozwiązania konfliktu między dziećmi

W naszym przedszkolu pojawił się plakat ze wskazówkami, jak w 3 krokach rozwiązać konflikt między dziećmi. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem, który umieszczony jest na głownej tablicy informacyjnej.

 

 

HAZ 10


 

Petycja

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez Inicjatywę – Dbajmy o Najmłodszych – Zdrowa Woda dla każdego Ucznia i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w placówce.
W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Zdając sobie sprawę z kluczowej roli Przedszkola w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych wychowanków oraz decydującego wpływu sposobu odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym na ich właściwy rozwój i model żywienia w wieku dojrzałym, Przedszkole (dyrektor, nauczyciele, personel kuchenny) podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości żywienia oraz wzrost świadomości zdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców.
Dyrektor Przedszkola sprawuje stałą kontrolę nad jakością posiłków podawanych dzieciom oraz o dba o odpowiednią wiedzę personelu kuchennego w tym zakresie. Organizuje szkolenia i pogadanki na temat zdrowego żywienia. Dyrektor stara się wpływać również na rodziców dzieci poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń prozdrowotnych oraz poruszanie na zebraniach tematów związanych ze zdrowym żywieniem. Nauczyciele Przedszkola z chęcią angażują się we wszelkie akcje promujące zdrowy tryb życia i służą pomocą rodzicomw przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Przede wszystkim Przedszkole zachęca wychowanków do spożywania warzyw i owoców, produkty te znajdują się w jadłospisie każdego dnia. Ponadto personel kuchenny przygotowuje posiłki ograniczając stosowanie cukru i soli. Dzieciom nie podaje się napojów słodzonych oraz niezdrowych przekąsek. Potrawy przyprawia się używając ziół. Przedszkole dba o obecność ryb w jadłospisie, produktów mlecznych oraz odpowiednie zróżnicowanie i zbilansowanie diety. W szczególności, zdając sobie sprawę z wysokiej wartości naturalnej wody pitnej, Przedszkole zapewnia dzieciom dostęp do niej przy posiłkach i między posiłkami. Istotny wpływ na tworzenie zdrowych nawyków żywieniowych ma też bez wątpienia regularność spożywania posiłków. Przedszkole stara się aktywizować dzieci do działania i samodzielnego sporządzania posiłków podczas różnego rodzaju akcji, dni, zabaw, uroczystości i kółek. Dba się również o wpojenie dzieciom właściwej higieny związanej ze spożywaniem posiłków.
Dyrektor zobowiązuje się do ciągłego poprawiania jakości podawanych dzieciom produktów w przyszłości i śledzenia najnowszej wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia. Podjęte zostaną też działania w postaci zankietowania rodziców w kwestii ich zadowolenia z kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych przez Przedszkole oraz ich wysłuchania co do pomysłów na przyszłość, również w kwestii sposobu zapewnienia stałego dostępu do wody pitnej.


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności